فعالیت های پایه دوم-98-97

فعالیت های پایگاه تابستانی

زنگ علوم و آزمایش

جشن قرآن 

جشن نماز

کنفرانس درس علوم

زنگ نمایش

برگزاری جشن عید مبعث در کلاس دوم

نمایش فیلم های آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه